Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV vo vydavateľstva Prodama, s.r.o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2010
ISBN: 
978-80-89396-06-1
Typ e-knihy: 
Monografia

Monografia ukazuje nakoľko mala možnosť slovenská elita zapojiť priamo občanov (bez ohľadu na politickú či stavovskú príslušnosť, vierovyznanie a národnosť) do premien Slovenska v medzivojnovom období a nakoľko túto možnosť využila. Aj tento prevrat však ako napokon všetky rovnaké štátno-politické zmeny – neznamenal okamžitú premenu podmienok a zmýšľania obyvateľstva. Vyvolal skôr množstvo emócií, túžob, ale súčasne aj obáv z toho, čo prinesú pre rôzne spoločenské vrstvy obyvateľstva nasledujúce mesiace.