Veda a slovenské národné hnutie. Snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863 – 1898

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2013
ISBN: 
978-80-971540-2-8
Typ e-knihy: 
Monografia