Marušiak, Juraj

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Ústav politických vied SAV
Slovenská akadémia vied
Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika