Hudek, Adam

Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika

ORCID ID 0000-0002-5586-1970