Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Vydavateľ: 
Nadácia Sándora Máraiho
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
1996
ISBN: 
80-85509-41-7
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

Vážený čitateľ bude iste prekvapený, keď zistí, že na mieste úvodnej štúdie tejto publikácie sa nachádzajú tri nepotlačené prázdne strany. Azda ho trochu osvieti, keď si všimne, že „nemú" kapitolu uzatvára literatúra s jediným prameňom: odkazom na istý zákon. Nejde teda o zásah tlačiarenského škriatka, len sme chceli týmto spôsobom upriamiť pozornosť čitateľov na procesy, ktoré prebiehajú v súčasnosti na Slovensku. Keby totiž tzv. „zákon na ochranu republiky" skutočne nadobudol účinnosť, mohlo by sa v konečnom dôsledku stať, že podobné publikácie budú vychádzať s veľkými bielymi miestami či s prázdnymi stranami – pokiaľ pravda, budú vôbec vychádzať.
Toto dielo vzniklo práve z toho dôvodu, aby k takejto situácii nedošlo. Autori jednotlivých kapitol sú medzinárodne uznávaní odborníci, novinári, vedci, ktorí majú pocit, že v záujme budúcnosti tejto krajiny musia niečo urobiť. (z úvodu)