Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv

Vydavateľ: 
AntropoWeb
Miesto vydania: 
Praha
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-905098-1-8
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

Ambicí monografie Balkán a migrace je zdůvodnit, proč je relevantní věnovat se terénnímu výzkumu na Balkáně a proč by nejen nastupující generace antropologů a dalších praktikujících sociálních vědců měla věnovat Balkánskému poloostrovu profesní pozornost. Ačkoli balkánský prostor je západními antropology s úspěchem tematizován již celou řadu dekád, u nás jej obdobně orientovaní badatelé doposud v principu opomíjeli a přenechávali zájem o tuto oblast politologům, historikům, cestovatelům a televizním reportérům. Tuto skutečnost se publikace Balkán a migrace pokouší napravit v sérii analýz uplatňujících odlišnou výzkumnou perspektivu, která vychází z interpretace etnografických dat získaných dlouhodobým terénním výzkumem jednotlivých domácích autorů. Publikace tak představuje
Balkánský poloostrov a jej obývající populace jako nosný antropologický terén i pro výzkumníky z našich zemí.