Trianon

Trianonská mierová zmluva

Trianonská mierová zmluva, u nás známa ako Trianon. Tvorila súčasť versaillského mierového systému po 1. svetovej vojne. Zmluva bola podpísaná 4. júna 1920 vo francúzskom Versailles v paláci Veľký Trianon. (RTVS) Hosť Roman Holec. Premiéra 26.6.2021

Umelecké Košice po Trianone

Košice sa stali súčasťou ČSR až dva mesiace po jeho vyhlásení, vstupom československých vojakov do mesta. Vtedajšia maďarská vláda robila všetko preto, aby ostalo mesto súčasťou nového Maďarska. Dnes hrá jeho pripojenie k novej republike kľúčovú úlohu v udržiavaní trianonskej traumy. Košická umelecká a kultúrna verejnosť bola hlavným strojcom uhorského a neskôr československého charakteru mesta. Ako vyzerali tieto vzťahy po Trianone, na čo košické umenie nadviazalo z čias monarchie a ako sa vysporiadalo s Trianonom?

Po Trianone Slováci hľadeli do budúcnosti, Maďari do minulosti

Pre jedných triumf, pre druhých katastrofa – možno takto by sa dala v skratke zhodnotiť udalosť spred jedného storočia, ktorá mala aj pre naše súčasné geopolitické zakotvenie zásadný význam. (Zdroj: SME) Hosťom bol Roman Holec. Premiéra 5.9.2020

Trianon

Hosť Ladislav Vörös. Premiéra 6.6.2020

100. výročie Trianonskej zmluvy, 1. časť

Hosťom relácie boli Dušan Kováč a Roman Holec. Premiéra 5.6.2020

100 rokov od Trianonu

Jedným z hostí bol Roman Holec. Premiéra 3.6.2020

Slováci a Maďari: Trianon

Jedným z hostí bol Ladislav Vörös. Premiéra 28.5.2020

Odoberať RSS - Trianon