národovci

Siroty a národovecká komunita

Starostlivosť o nezaopatrené deti bola sociálnou a spoločenskou otázkou. V 19. storočí sa však získala aj významný národný rozmer. Priblížime si ho na rodinných stratégiách, ktoré fungovali v slovenskej národoveckej komunite. Katolíci a evanjelici – výchova a vzdelanie zodpovedajúce vierovyznaniu. (RTVS) Hostia Peter Macho a Daniela Kodajová. Premiéra 28.6.2021

Ako sa z národovcov stávala elita? Martinskí deklaranti po roku 1918

Segľová, Lucia

The article analyses the careers of a particular group of participants of the Declaration assembly that took place on 30th October, 1918, in Turčiansky Sv. Martin/Turócszentmárton (present day Martin in Slovakia). At the assembly, the Declaration of the Slovak Nation was proclaimed, by which the participants declared the "will of the Slovak nation" to become a part of the newly established Czechoslovak Republic. The author focuses particularly on 33 male participants who hailed from Turčiansky Sv. Martin, the very town where the declaration assembly took place.

Odoberať RSS - národovci