Laslavíková

Jana Laslavíková - Rozhovory (nielen o hudbe)

Jana Laslavíková je hudobná vedkyňa, pôsobí na Historickom ústave SAV, venuje sa skúmaniu divadelného života v Prešporku v 19. storočí. Je autorkou publikácie „Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou“. (Zuzana Godarova, YouTube) Premiéra 28.7.2021

Ako sa zrodilo národné divadlo

Ako sa teda zrodilo Mestské divadlo v starom Prešporku, z ktorého sa neskôr súhrou dejinných udalostí stalo divadlo slovenské a národné? A čím žilo toto mesto na konci 19. storočia, keď nanovo budovalo svoje sebavedomie? Jaro Valent sa za starou Bratislavou poohliadol s muzikologičkou Janou Laslavíkovou z Historického ústavu SAV. (SME) Premiéra 11.4.2021

Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia - Medzi provinciou a metropolou

Na konci júna sme v priestoroch záhrady Domu Albrechtovcov v Bratislave boli svedkami prezentácie knižnej publikácie Jany Laslavíkovej Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia s podtitulom Medzi provinciou a metropolou. Kniha bola nominovaná aj na cenu Slovenskej akadémie vied za rok 2020 a prináša doposiaľ neznáme fakty o divadelnej prevádzke v rokoch 1886 - 1899, kedy v Prešporku pôsobili dvaja riaditelia Max Kmentt a Emanuel Raul. (Zdroj RTVS) Premiéra 6.7.2020

Odoberať RSS - Laslavíková