komunistická strana

"V rozpore so socialistickou morálkou vyžadujú niektorí pracovníci rôzne úplatky za vybavovanie vecí a zabezpečovanie úloh, ktoré patria k ich povinnostiam." Vedenie komunistickej strany a jeho prejavy o korupcii

Kmeť, Norbert

Corruption, bribery, favouritism, abuse of authority etc. has existed in every society. In Czechoslovakia, the first years after the Second World War when a new regime was built up with the direct participation of the communists, were no exception. Naturally, these phenomena did not stop after the Communist party assumed undisputed control over the government of Czechoslovakia, quite the opposite, unprecedented spread of corruption started.

Příčiny volebních úspěchů KSČ v první republice. Úvaha nad interpretačními možnostmi

Rákosník, Jakub

The article is a reflection on the interpretative possibilities for relevant causes of electoral successes of the Communist Party of Czechoslovakia in the interwar period. It is based on the two extreme ideal-typical forms of interpretation: 1) intentional interpretation which emphasizes the activity of individuals, i.e.

Odoberať RSS - komunistická strana