Milan R. Štefánik

Milan Rastislav Štefánik – politik, astronóm, vojenský letec

Hostia: Dušan Kováč (historik Historického ústavu SAV) a Bohumila Ferenčuhová (historička Historického ústavu SAV) Milan Rastislav Štefánik – politik, astronóm, vojenský letec – od jeho narodenia uplynulo presne 140 rokov. Za ten čas sa stal národným symbolom. Kto však bol Štefánik ako človek z mäsa a kostí? Akú úlohu zohral pri vzniku Československa, aký zanechal odkaz a prežil vôbec do dnešných dní? Moderuje: Matej Baránek. (Zdroj RTVS) Premiéra 21.7.2020

Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. Štefánika

Kšiňan, Michal

The author deals with the methodology of biographical genre what is an absolutely ignored theme in Slovakia. He tries to answer the question in what way is the performance of an individual socially conditioned. His article is based on an analysis of the book of Lucien Febvre Le problème de l´incroyance au 16e siècle, La religion de Rabelais; the Pierre Bourdieu's article L´illusion Biographique; the book Saint Louis by Jacques le Goff; as well as methodology of approach of Jean Lacouture's.

Premeny a vývoj Štefánikovho svetonázoru

Kšiňan, Michal

The author is using the personality of Milan Rastislav Štefánik to show how secular ideas permeated into Slovak society at the turn of 19th century. Štefánik came from a family of an evangelic priest and until his university studies in Prague, he was a devout believer. However, in the Czech metropolis, he met new modern views on faith and religion which were in stark contrast with his traditional perception of the role of the Church and creed. An important turning point stemmed from this and he decided to devote himself to science and astronomy.

Odoberať RSS - Milan R. Štefánik