dedičské spory

"Kto myslí len na svoj osoh, tomu nepatrí meno Pálffy..." Narušenie harmónie a dobrého spolužitia v rode Pálffyovcov v 18. storočí

Fundárková, Anna

Property disputes have always been one of the main reasons of misunderstandings and conflicts among family members. Big conflicts among the family of Pálffy members were caused by the testament of Palatine János Palffy and the consequent property division. The author analyzes the correspondence between Károly Pál Pálffy and Rudolf (I.) Pálffy, and offers a portrait of the complicated family relationships during the long-lasting conflict.

Odoberať RSS - dedičské spory