feminizmus

Ženy a muži

Ženy a muži. Veľká a večná téma. Kedysi mali obe pohlavia svoje tradičné spoločenské roly. Tento svet sa však postupne narúšal. Rovnosť a nerovnosť pohlaví, emancipácia aj feminizmus. O týchto témach budeme hovoriť s historičkou, etnologičkou a sociologičkou. (RTVS) Hostka Tunde Lengyelová. Premiéra 26.4.2021

The anarcho-feminist zine "Bloody Mary" and the influence of the Internet: The problem with the hierarchy of the collective creative process

Kopecká, Mahulena

This article describes the conclusions from my postgraduate thesis, which maps the changes of the anarcho-feminist zine Bloody Mary and its transformations under the impact of the Internet, blogging and the computer graphics software used in the production of the zine. The main sources used in this case study were the issues of the zine , interviews conducted with the authors and the readers, as well as materials published on the author’s blog.

Odoberať RSS - feminizmus