stredovek

From Slavic Leader to National Ruler: A Modern Discursive Construction of the Early Medieval Rulership of Pribina († 861)

Harvát, Matej

Pribina was a Slavic leader of unknown origin from the 9th century who was expelled by the Moravian prince (dux) Mojmir I. However, his rank in the territory north of the Danube before exile is a matter of an ages-long scholarly debate. This article presents an analysis of historiographic discourse which has resulted in the national scholarly construction of an early medieval, hypothetical Slovak/Nitrian rulership of Pribina.

Aké boli stredoveké ženy v Bratislave?

Oblečenie, správanie a rozdiely v regiónoch medzi ženami priniesol rozhovor s historičkou a vedeckou pracovníčkou SAV - Danielou Dvořákovou. (TV BA) Premiéra 18.11.2021

Čierna alebo očiernená?

Úspech sa neodpúšťa najmä žene, ktorá prevyšuje mužských súčasníkov vzdelaním, intelektom, bohatstvom a mocou. Vyfabrikované účelové nepravdy zastrú reálnu osobu pavučinou lží. Verejnosť bažiaca po senzáciách si ich s chuťou osvojí a šíri ďalej písomne i ako legendu. Historička Daniela zasvätila desiatky rokov pracovného života výskumu, aby viac ako päťsto rokov mŕtvu kráľovnú Barboru Celjskú zbavila očiernení a odkryla pravdu podloženú dôkazmi. (Zdroj: TEDx Talks) Hostkou bola Daniela Dvořáková. Premiéra 31.8.2020

O práci historika, Daniela Dvořáková

O práci historika, Daniela Dvořáková. Premiéra 17.10.2020

Manželstvo v stredoveku bolo zväzkom záujmov, nie lásky

Bol to neporušiteľný sľub a záväzok na celý život, hoci veľmi často uzatváraný ešte v detskom veku – aj takto by sme mohli hovoriť o manželstve, ako ho poznali v stredovekom Uhorsku. (Zdroj: SME) Hostkou bola Daniela Dvořáková. Premiéra 19.7.2020

V ženskom rode: Daniela Dvořáková: Stredovek bol dobou temna iba pre ženy

Stredovek nemožno nazývať "dobou temna", ako ho nazvali humanisti 16. a 17.storočia. Položil základy medicíny a mnohých iných vedných odvetví, budovania osídlení, nášho súčasného života. Do istej miery bol však dobou temna pre ženy, pretože ženy v tom čase neboli považované za plnoprávne osoby. "Najschodnejšou cestou, ako sa zbaviť manželky bolo zavraždiť ju a potom požiadať o odpustenie a rozhrešenie," vysvetľuje popredná slovenská historička Daniela Dvořáková. (Zdroj: Denník N) Premiéra 19.8.2020

Krásna a priveľmi slobodná. Barbora Celjská budila u súčasníkov pohoršenie

„Čierna kráľovná“ – tak ju neraz opisujú legendy a najrôznejšie interpretácie, ktoré s obľubou démonizujú túto postavu našich uhorských dejín.
Barbora Celjská bola ženou, ktorá na svoju dobu oplývala, ako sa mnohí vtedajší pozorovatelia zhodli, až príliš veľkou voľnosťou a vzbudzovala preto nejeden raz pohoršenie. Tú jej mal neprezieravo dopriať jej manžel, uhorský a český kráľ a rímsko-nemecký cisár Žigmund Luxemburský. (Zdroj: SME) Hostkou relácie bola Daniela Dvořáková. Premiéra 26.7.2020

Medieval Dynasties in Medieval Studies: A Historiographic Contribution

Zupka, Dušan

The article provides an overview of the current research on the notion, idea and perception of dynasties in medieval Europe. It deals with a variety of studies and books that focus on dynasty and dynastic historical writing within Central Europe, as well as outside this region. The main goal is to provide a selection of examples of how the notion of dynasty can be used in current historiographic discourse. First and foremost, dynasty in medieval studies seems to be (to a certain extent) another intellectual construct applied to the period in question.

Comitatus decimationem abbati subiugarem. K pôvodu donácie šomodských desiatkov

Druga, Marek

The study deals with the topic of tithes from the county of Somogy, given to the monastery of Pannonhalma during the reign of king Stephen I. The first purpose of this article is to present an overview of the studies of medievalists dealing with the subject of monastic tithes and the letter of privilege for the Monastery of St. Martin on the ”holy mount of Pannonia“, and to summarize their opinions about the circumstances under which the tithes from Somogy county were donated to the monks of Pannonhalma.

Stránky

Odoberať RSS - stredovek