Lomíček, Jan

Odělení dějin tělesné výchovy a sportu / Department of Physical Education and Sport History
Národní muzeum
Vinohradská 1
110 00 Praha 1, Czech Republic