Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach a dekanátoch Prešovskej eparchie

Vydavateľ: 
Vydavatelstvo Prešovskej univerzity v Prešove
Miesto vydania: 
Prešov
Rok vydania: 
2013
ISBN: 
978-80-555-1040-8
Typ e-knihy: 
Monografia

Rok 1831 bol v živote gréckokatolíckych veriacich a duchovenstva Prešovskej eparchie smutným rokom. Prešovský biskup Gregor Tarkovic prišiel v tomto roku o stovky veriacich a značnú časť duchovenstva. Príčinou rapídneho úbytku gréckokatolíkov Prešovskej eparchie bola cholerová epidémia, ktorá na území eparchie prepukla v júni 1831 a nasledujúce týždne nemilosrdne hubila gréckokatolíkov bez rozdielu veku, pohlavia či sociálneho postavenia. V snahe popísať demografické dôsledky tohto vysoko infekčného ochorenia v rámci Prešovskej eparchie, vychádza monografia s názvom Výpočet obetí cholerovej epidémie z roku 1831 vo farnostiach a dekanátoch Prešovskej eparchie. Po obsahovej stránke monografia nadväzuje na publikáciu Cholerová epidémie z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii, ktorú dopĺňa o poznatky, týkajúce sa výpočtu obetí cholery z radov gréckokatolíckych veriacich a duchovenstva v jednotlivých farnostiach sledovaného regiónu.