E-knihy

(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu : prípad...
Marušiak, Juraj - Halász, Ivan
Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách
Roguľová, Jaroslava - Hertel, Maroš
Ako skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme
Findor, Andrej - Dráľ, Peter
Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv
Budilová, Lenka
Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie
Budilová, Lenka
Great Power Policies Towards Central Europe 1914–1945
Piahanau, Aliaksandr
Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st...
Holec, Roman - Kožiak, Rastislav
Kapitolami najnovších slovenských dejín. K sedemdesiatym...
Pešek, Ján
Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej...
Syrný, Marek
Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si...
Kšiňan, Michal
Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?
Šuchová, Xénia
Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov
Macho, Peter - Kodajová, Daniela
Na zlome času / Im Wandel der Zeit
Gáborová, Margita
Na zlome času II / Im Wandel der Zeit II
Gáborová, Margita
Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v...
Roguľová, Jaroslava
Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak...
Hudek, Adam
Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 -...
Šmigeľ, Michal
Rok 1968. Eto vaše delo
Londák, Miroslav
Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945 - 1948
Sokolovič Peter
Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho...
Jakoubek, Marek - Hirt, Tomáš
Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva
Michela, Miroslav - Vörös, László
Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti
Bútora, Martin - Hunčík, Péter
Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám...
Ferenčuhová, Bohumila
Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí
Kováč, Dušan
Španielsko a stredná Európa. Minulosť a prítomnosť...
Száraz, Peter
Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie
Lukačka, Ján - Štefánik Martin
Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty...
Andráš, Matej - Segeš, Dušan
Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a...
Ducháček, Milan - Bílková, Jitka
Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí
Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie
Hirt, Tomáš
Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a...
Ivaničková, Edita