Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2008
ISBN: 
978-80-969782-6-7
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia