E-knihy

Edícia archívnych dokumentov k vzniku Československej republiky je výsledkom spolupráce dvoch štátnych archívov v Bratislave a v Košiciach spolu s ich pracoviskami a Petrom Chorvátom z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Naším cieľom bolo publikovať archívne dokumenty nachádzajúce sa v týchto archívoch, ktoré podľa spoločnej mienky najlepším spôsobom vypovedajú o vzniku Československej republiky a o jej prvom roku fungovania.

Výročí sta let od vzniku Republiky československé pokládáme za vhodnou příležitost k pokusu o rekapitulaci odkazu „generace roku 1914“ v české a slovenské historiografii. Cílem autorského kolektivu přitom nebyly přehledové či životopisné kapitoly, nýbrž interpretačně otevřené problémy.

Stránky