XIV.zborník z dejín fyziky

Vydavateľ: 
Slovenská spolocnost pre dejiny vied a techniky pri SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2007
ISBN: 
978-80-969508-2-9
Typ e-knihy: 
Zborník