Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919. Príspevok k populačným dejinám Slovenska

Publisher: 
Statis
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2007
ISBN: 
978-80-85659-46-7
Publication type: 
Monografia