Židovská komunita v Bratislave za vlády Jagelovskej dynastie

Vydavateľ: 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa
Miesto vydania: 
Nitra
Rok vydania: 
2010
ISBN: 
978-80-8094-739-2
Typ e-knihy: 
Monografia