XXIII. zborník z dejín fyziky

Vydavateľ: 
Slovenská spolocnost pre dejiny vied a techniky pri SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2006
ISBN: 
80-969508-0-0
Typ e-knihy: 
Zborník