Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby

Vydavateľ: 
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Miesto vydania: 
Nitra
Rok vydania: 
2009
ISBN: 
978-80-8094-450-6
Typ e-knihy: 
Monografia