E-knihy

Autor sa zameriava na problematiku administrtívnej kontroly tibetského buddhizmu zo strany Číny. Problematika usporiadania vzťahov štátu a náboženstva v Ázii sa v 90. rokoch

Milan Rastislav Štefánik patrí k najvýznamnejším postavám moderných slovenských dejín. Publikácia si nevšíma život a dielo M. R. Štefánika, jeho osudy, úspechy, životné

Monografia Na zlome času II / Im Wandel der Zeit II je pokračovaním rovnomennej monografie vydanej v roku 2011 z projektu VEGA s tematikou modernizačných (a antimodernizačných) tendencií v multikultúrnom priestore Bratislavy obdobia prvej Československej republiky, avšak s časovým presahom niekoľkých rokov pred i po jej vzniku a s teritoriálne rozšíreným záberom do historicky blízkych kultúrnych centier (Viedeň, Praha, Budapešť). Zameriava sa predovšetkým na nemeckojazyčné materiály v časopisoch a novinách ako aj knižných publikáciách skúmaného obdobia.

Zborník Na zlome času / Im Wandel der Zeit je súborom štúdií germanistov Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré vznikli v rámci dvojročného výskumného projektu VEGA 1/0284/10. Vedeckým zámerom projektu bolo prispieť k výskumu multikultúrnych aspektov literárnych a kultúrnych dejín Bratislavy z pohľadu germanistickej literárnej vedy.

Špecifikom fungovania historickej vedy v socialistickej diktatúre, bola jej, takmer absolútna, podriadenosť vládnej moci. To znamenalo, že hlavné kontúry národného príbehu netvorili historici, ale stranícky aparát na základe svojich ideologických požiadaviek. Vytváranie národného príbehu striktne kontrolovalo stranícke vedenie dohliadajúce na to, aby „výsledný produkt" vyhovoval jej ideologickým a najmä legitimizačným požiadavkám. Historici boli degradovaní len na „prostredníkov", ktorí mali na vedeckej báze realizovať predstavy vládnej moci. „„Zákonitosti" vývoja ľudstva ...

V 60. rokoch využil možnosť vycestovať do zahraničia, študoval, cestoval po svete, plnil si svoje sny, tak ako už to už po štvrťstoročie voľne robia dnešní mladí ľudia. No postupom času, tak ako to tiež robia mnohí z nich, sa rozhodol vrátiť kvôli starnúcim rodičom. Ocitol sa v dusivej atmosfére sveta rozdeleného studenou vojnou a železnou oponou medzi „nástrojmi nepriateľskej rozviedky" a osobami, u ktorých režim automaticky predpokladal nepriateľské politické presvedčenie...

Cieľom tejto monografie je priblížiť vývoj cechových a iných právnych a ekonomických výsad v rokoch 1526 až 1720 vo vybraných zemepanských mestečkách, ktoré predstavujú sídla, čo fungovali v Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolici nielen ako trhové centrá, ale slúžili aj ako sídla svojich zemepánov a konali sa tu i generálne kongregácie stoličnej šľachty. Vybrané boli mestečká Malacky, Stupava, Veľké Leváre, Šamorín, Nitra, Prievidza, Nitrianske Pravno, Bojnice, Zlaté Moravce a Topoľčianky ako porovnateľné sídla s ohľadom na ich veľkosť a šľachtický rod, ktorému šesť z nich patrilo.

Stránky