E-knihy

Prostredníctvom zápisníc nadlackého evanjelického farára Ľudovíta Haana môžeme nazrieť do života uzavretej spoločnosti evanjelických Slovákov v Nadlaku, a dokonca aj do doteraz neznámeho sveta, do každodenného života roľníckych rodín. z príbehov, ktoré nám Haan predstavuje, dostávame veľa informácií o vnútornom svete súvekých manželstiev, o hraniciach a medziach mužských a ženských rolí, o ich nevyrovnalosti, ako aj o rámcoch verbálneho a fyzického násilia.

This book provides an overview of the various forms and trajectories of Great Power policy towards Central Europe between 1914 and 1945. This involves the analyses of diplomatic, military, economic and cultural perspectives of Germany, Russia, Britain, and the USA towards Hungary, Poland, the Baltic States, Czechoslovakia and Romania. The contributions of established, as well as emerging, historians from different parts of Europe enriches the English language scholarship on the history of the international relations of the region.

Časopis Kor/ridor vznikol z činnosti Slovensko–maďarskej komisie historikov. Tá sa zhodla, že len spoločné inštitúcie, ktoré berú do úvahy seriózne odborné hľadiská, sa môžu stať základom dlhodobého, prínosného a intenzívneho vzťahu dvoch historiografií.

Česko-slovenskú historickú ročenku vydáva Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov, ktorá je jednou z niekoľkých bilaterálnych či trilaterárnych komisií, ktoré koordinujú spoluprácu medzi jednotlivými národnými historiografiami. Vznikla v roku 1994, ročenku začala vydávať o dva roky neskôr. Postupne prispela k tomu, že sa obe národné historiografie navzájom rešpektujú a navzájom spolupracujú.

Rok 1831 bol v živote gréckokatolíckych veriacich a duchovenstva Prešovskej eparchie smutným rokom. Prešovský biskup Gregor Tarkovic prišiel v tomto roku o stovky veriacich a značnú časť duchovenstva. Príčinou rapídneho úbytku gréckokatolíkov Prešovskej eparchie bola cholerová epidémia, ktorá na území eparchie prepukla v júni 1831 a nasledujúce týždne nemilosrdne hubila gréckokatolíkov bez rozdielu veku, pohlavia či sociálneho postavenia.

Vypuknutie Slovenského národného povstania znamenalo pre Hlinkovu gardu na rozdiel od iných prorežimných organizácií doslova vzkriesenie. Vďaka tomu, že po 29. auguste 1944 zostala verná slovenskej vláde v Bratislave a jej vedenie povstaleckú akciu radikálne odsúdilo, dostala možnosť – hoci v konečnom dôsledku len nakrátko – opätovne realizovať svoje mocenské ambície, tentokrát v podaní najortodoxnejších národných socialistov okruhu okolo Otomara Kubalu.

Stránky