Cestovanie a turizmus v zrkadle času

Vydavateľ: 
Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela
Miesto vydania: 
Banská Bystrica
Rok vydania: 
2007
ISBN: 
978-80-8083-344-2
Typ e-knihy: 
Monografia

"V súvislosti s rozvojom modernej spolocnosti, ktorej charakteristickým atribútom je rozširovanie strednej vrstvy so stúpajúcim disponibilným príjmom a vzrastajúcim fondom volného casu, dochádza k rozmachu najrôznejších podôb cestovania znacného množstva populácie. V priebehu 20. storocia sa cestovanie vrátane jeho inštitucionalizovaných organizovaných masových foriem stáva neoddelitelnou súcastou života modernej západnej spolocnosti. Turizmus existuje ako významný sociálny a kultúrny fenomén ovplyvnujúci mnohé aspekty každodenného života, spolocenské vztahy i ekonomické a politické procesy. Moderná spolocnost s jej charakteristickým spôsobom života sa stáva motivacným faktorom pre existenciu a rozvoj turizmu." (Z úvodu)