E-knihy

Špecifikom fungovania historickej vedy v socialistickej diktatúre, bola jej, takmer absolútna, podriadenosť vládnej moci. To znamenalo, že hlavné kontúry národného príbehu netvorili historici, ale stranícky aparát na základe svojich ideologických požiadaviek. Vytváranie národného príbehu striktne kontrolovalo stranícke vedenie dohliadajúce na to, aby „výsledný produkt" vyhovoval jej ideologickým a najmä legitimizačným požiadavkám. Historici boli degradovaní len na „prostredníkov", ktorí mali na vedeckej báze realizovať predstavy vládnej moci. „„Zákonitosti" vývoja ľudstva ...