Historie v současném i budoucím veřejném prostoru - úvahy o dějinách a paměti

History in the Present and Future Public Sphere: Some Thoughts on History and Memory
Odkaz: 

Randák, Jan. Historie v současném i budoucím veřejném prostoru - úvahy o dějinách a paměti. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 14-22. ISSN 1337-6861