Židovská Bratislava

Vydavateľ: 
Marenčin PT
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2008