Lexikón stredovekých miest na Slovensku

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2010
ISBN: 
978-80-89396-11-5
Typ e-knihy: 
Lexikón