Zlato, striebro a meď. Ako si banské mestá na našom území budovali slávu?

Podcast Sme - Historická revue

Terra banensium, teda zem baníkov – aj s takýmto označením sa stretávame v písomných prameňoch, ktoré dokazujú, že už minimálne v 14. storočí malo baníctvo na našom území už hlbokú tradíciu.
Horné Uhorsko a zvlášť stredoslovenské banské mestá sa stali na celé stáročia najdôležitejším zdrojom surovinového bohatstva drahých kovov – striebra, zlata ale aj medi. Kremnica, Banská Štiavnica či Banská Bystrica a mnohé ďalšie mestá boli zároveň pilierom uhorskej ekonomiky a svojou produkciou i vďaka kontaktom domácich a zahraničných kupcov sa zapojili do celoeurópskeho obchodu.
Ako sa to však celé začalo a prečo je práve 13. storočie s prívlastkom "strieborné" považované za začiatok tohto úspešného príbehu?
Ako sa naše striebro ťažilo, spracovávalo a kde všade sa s ním obchodovalo?
A ako z neho profitoval panovník i samotná krajina? (Zdroj popisu Sme - Historická revue) Hosťom bol Martin Štefánik z Historického ústavu SAV. Premiéra 7.9.2019