Vznik národných symbolov v 19. storočí

Dejiny.sk

Hosťami relácie Dejiny.sk boli historici Daniela Kodajová z Historického ústavu SAV a Dušan Škvarna z Univerzity Mateja Bela v banskej Bystrici. Premiéra 6.7.2018