Vznik Československa v medzinárodných súvislostiach

Kaviareň na Patrónke

Ďalšou veľkou témou “osmičkového” roku je prvá svetová vojna a vznik Československa.
So slovenským historikom Dušanom Kováčom sa zhovárame o tom, ako ovplyvnili priebeh prvej svetovej vojny boľševická revolúcia v Rusku v novembri 1918 a uzavretie brest-litovského mieru medzi Ruskom a Nemeckom.
Rovnako si všímame vplyv USA nielen na zvrat v prvej svetovej vojne, ale aj Wilsonov 14-bodový program o povojnovom usporiadaní Európy.
Neobchádzame ani aktivity českých a slovenských politikov vo vojnovom období a rekonštruujeme, aký zmysel a dopad na akceptovanie českého a slovenského odboja dohodovýumi veľmocami a na vznik Československa mala Pittsburská dohoda. (Zdroj popisu RTVS) Premiéra 5.6.2018