Voľby po Slovensky v 19. storočí

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Peter Šoltés, Daniela Kodajová a László Vörös, všetci z Historického ústavu SAV. Premiéra 21.3.2019