Vojna a mier v 19. storočí

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Dušan Kováč (Historický ústav SAV), Laura Krišteková (Historický ústav SAV) a Marta Herucová (CVU - Ústav dejín umenia SAV). Premiéra 5.9.2019.