Versaillský mier - 100 rokov od podpisu zmluvy

Kontakty

Hosťom relácie bol Matej Hanula z Historického ústavu SAV. Premiéra 24.6.2019