Veľká októbrová socialistická revolúcia, V.I.Lenin

Filmopolis FM

Hosťom bol Juraj Benko. Premiéra 3.10.2020

Kľúčové slová: