Univerzita Komenského a zlomové udalosti 20. storočia

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli historička Marta Glossová, Adam Hudek z Historického ústavu SAV a Bohumil Búzik (Sociologický ústav SAV). Premiéra 5.12.2019