Tridsaťročná vojna 1618-1648 (2. časť)

Dejiny.sk

Hosťom relácie Dejiny.sk bol historik Viliam Čičaj z Historického ústavu SAV. Premiéra 1
8.6.2018