Studená vojna, traumy a súvislosti

Veda SK

Riaditeľ Historického ústavu SAV Slavomír Michálek v rozhovore na tému studenej vojny. Premiéra 21.4.2018