SNP - život na povstaleckom území

SK Dejiny

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Róbert Arpáš (Historický ústav SAV), Martin Timko (Divadelný ústav Bratislava, Akadémia umení Banská Bystrica) a Petr Karlíček (Archiv města Ústí nad Labem). Premiéra 12.8.2019