Slovensko v rokoch 1900 - 1914

Dejiny.sk

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS Dejiny.sk boli historici z Historického ústavu SAV Daniela Kodajová a Dušan Kováč. Premiéra 27.7.2018