Slovensko v rokoch 1867 – 1900

Dejiny.sk

Hosťami rozhlasovej relácie boli historici z Historického ústavu SAV Daniela Kodajová a Dušan Kováč. Premiéra 20.7.2018