Slovensko v rokoch 1848 - 1867

Dejiny.sk

Hosťami rozhlasovej relácie Dejiny.sk boli historici Dušan Kováč z Historického ústavu SAV a Dušan Škvarna z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Premiéra 13.7.2018