S historikom Romanom Holecom o 1. svetovej vojne

Kaviareň na Patrónke

Pred sto rokmi po ukončení prvej svetovej vojny sa v Paríži, presne v ten istý deň a na tom istom mieste, kde v roku 1871 Francúzsko podpísalo potupnú kapituláciu po vojne s Pruskom, začala Versaillská konferencia.
Jej cieľom bolo vyvodiť dôsledky po porážke Nemecka a jeho spojencov, zaistiť, aby sa už nikdy nezopakoval konflikt podobných globálnych rozmerov, a definitívne určiť povojnové hranice aj novovzniknutých štátov, o.i. Československa. (Zdroj popisu Tablet.Tv) Hosťom relácie bol Roman Holec z Historického ústavu SAV. Premiéra 26.1.2019