Revolučné roky 1848/49, 3. časť

Dejiny.sk

Hosťami rozhlasovej relácie Dejiny.sk boli historici Peter Šoltés a Daniela Kodajová. Obaja pôsobia na Historickom ústave SAV. Premiéra 29.6.2018