Príbeh Slovenska 1968 - Slovenská spoločnosť

Dejiny.sk

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami relácie boli Elena Londáková (Historický ústav SAV), Jerguš Sivoš (Ústav pamäti národa) a Tatiana Bužeková (FF Univerzity Komenského). Premiéra 22.8.2018