Príbeh Slovenska 1968 - Rok 1968 a bipolárny svet

Dejiny.sk

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Jan Mervart (Filozofický ústav AV ČR), Dušan Segeš (Historický ústav SAV) a Samuel Abrahám (BISLA). Premiéra 28.8.2018