Príbeh Slovenska 1968 - Reformy a okupácia

Dejiny.sk

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín. Hosťami boli Stanislav Sikora (Historický ústav SAV), Oldřich Tuma (Ústav pro soudové dějiny AV ČR) a Peter Jašek (Ústav pamäti národa). Premiéra 16.8.2018